”Изграждане на инфраструктура в обхвата на комплекс Марково вилас парк