Пътно поддържане, община Калояново – 2019 г., 2020г., 2021 г. и 2022 г