Сертификация на ИСУ по ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001

Dedal Attestation and Certification и Солид Билд Груп завършиха наблюдение и оценка на дейността на място под надзора на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) в базата на компанията в Пловдив, България.
Солид Билд Груп оперира с внедрена интегрирана система за управление (ИСУ), изградена и сертифицирана според следните стандарти:
ISO 9001:2015 за системи за управление на качеството;
ISO 45001:2018 за системи за управление на здравето и безопасността при работа;
ISO 14001:2015 за системи за управление на околната среда;
ISO 39001:2012 за системи за управление на безопасността на движението по пътищата.