Удължаване на производствено хале с подкранов път, ГОТМАР ЕООД