„ЖИЛИЩНА СГРАДА“ – ЗП-128,75м²; РЗП-285,15м² в УПИ 78.409, местност „Зандана“, землище с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив