„АВТОСЕРВИЗ за диагностика и ремонт на дизелова – горивна апаратура“, м.”Копринкова могила”, земл. гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“.