За Солид Билд Груп

За нас

СОЛИД БИЛД ГРУП  е строителна компания, която обхваща широк спектър от услуги, свързани с изграждане, поддръжка и реновиране на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, пътното и индустриалното строителство.

Със значителен брой реализирани проекти зад гърба си, СОЛИД БИЛД ГРУП  притежава доказан опит в строителството и е утвърдена на пазара поради употребата на иновативни материали и съвременни технологии, отговорност, отлична комуникация и отзивчивост към клиента, изрядна документация и изпълнение във възложените срокове.

Компанията разполага със собствена складова и производствена база, техника и механизация, което й осигурява бързо и ефективно действие на малки и големи строителни обекти във всички аспекти на строителството.

 

Предлагаме работа с екипи от висококвалифицирани експерти в бранша, качество и висота на изпълнение на проектите, коректност и организация на високо ниво.

СОЛИД БИЛД ГРУП разполага с квалифициран инженерен състав и собствена механизация

Служителите на компанията притежават необходимите образование и професионална компетенция, за изпълнението на всички строително-монтажни работи, проектиране и други съпътстващи дейности. Съдействаме за решаването на редица технологични въпроси, в интерес и по желание на клиента при стриктно спазване на ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР и останалите правни норми в строителния процес.

Нашите цели

– Осигуряване на клиентското удовлетворение, при спазване на всички регулации и закони, свързани със строителството.
– Професионално отношение и внимание към всеки детайл от старта до завършването на проекта.
– Прозрачност във взаимотношенията и изграждане на доверие с клиентите и контрагентите на компанията.
– Разширяване обхвата на дейността на компанията и обогатяване на портфолиото.

Сертификати

Компанията е сертифицирана по международните стандарти за система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015, за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2015, за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 45001:2018 и ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Съгласно законодателството на Република България СОЛИД БУЛД ГРУП е вписанa в Централния професионален регистър на строителя

Съчетавайки професионализма на персонала със съвременни технологии и висококачествени материали, предлагаме краен продукт от най-високо ниво.

Политика по управление на качеството, околната среда и ЗБУТ

Ръководството на Солид Билд Груп декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБУТ, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

Новини

В този раздел ще откриете най-актуалната информация и вълнуващи новости свързани с нашия богат опит и ангажимент в строителната индустрия.