Проекти

Жилищно строителство

СОЛИД БИЛД ГРУП е строителна компания, специализирана в изпълнението на всички строително-монтажни дейности, която се грижи за управлението на целия процес, включително пълния цикъл на строителството – изкопни работи, груб строеж и довършителни работи.
Компанията разполага със собствена материална база, която включва лека и тежка механизация, инвентарни кофражи, скелета и транспортни средства. Компанията притежава собствен арматурен двор и предлага кофражни заготовки, които включват проектиране и сглобяване на кофражни форми по индивидуално задание.
Основната цел на СОЛИД БУЛД ГРУП е да предлага услиги с високо качество, бързо и гъвкаво изпълнение и конкурентни цени на пазара.

Индустриално строителство

СОЛИД БИЛД ГРУП работи и по следните дейности:

 • строителството и ремонт на хидротехнически съоръжения
 • строителството и ремонт на индустриални мощности: производствени бази, фабрики, заводи, складови и логистични бази
 • производство на метални конструкции, предложения за реконструкции и всякакви ремонтни дейности
 • товаро – разтоварни работи
 • разчистване и подготовка на терена
 • полагане на основи и др.

Строителството на този тип сгради изпълняваме както с метална, така и със стоманобетонна конструкция – по избор на клиента. Сред многото предимства на  металните конструкции е лесният и бърз монтаж и демонтаж, както и реконструкцията им.

Инфраструктурно строителство

СОЛИД БИЛД ГРУП изпълнява проекти в областта на инфраструктурното строителство, има реализирали десетки обекти, свързани с изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на пътища и съоръжения, укрепване, корекции на речни корита, благоустрояване, изграждане на  комуникации. Разполагаме с асфалтополагащи звена, оборудвани с модерни и високотехнологични машини, както и техника за всички необходими дейности по рехабилитация и строителство на пътна инфраструктура.
Предлагаме:

 • проектиране и изграждане на улици, тротоари, паркинги, междублокови пространства (иновативен метод за полагане на паважни настилки)
 • ремонт и поддръжка на пътни настилки
 • вертикална и хоризонтална сигнализация
 • пътна маркировка и съоръжения за безопасност по пътищата /пътни знаци и предпазни съоръжения и принадлежности; аварийно възстановителни действия /
 • сезонно поддържане на съществуваща пътна инфраструктура и прилежащите ѝ елементи – зимно почистване и лятно обслужване
 • изграждане и ремонт на водопроводни и канализационни системи, дъждовни колектори и битови канализации
 • иновативни решения за поддръжка и почистване на открити площи (отстраняване на дървесна и храстовидна растителност)

Обществени сгради и инфраструктура

СОЛИД БИЛД ГРУП разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени сгради, прилежаща инфраструктура и благоустройството на паркове, градини и спортни игрища.