ДВЕ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ГАРАЖ В ТРИ СТРОИТЕЛНИ ЕТАПА В МЕСТНОСТ „ВИСОКА МОГИЛА“, С. ХРАБРИНО, ОБЩ. РОДОПИ