Двоен празник за деца в Съединение, откриха и новата им спортна площадка

Днес е двоен празник за малките ученици в СУ „Христо Ботев“ в Съединение. Освен Деня на детето, приключи и основният ремонт на спортната площадка.

Ремонтът беше финансиран по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища.

Изпълнени са: разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка; ремонт на основите на спортната площадка, подравняване на основите с трошен камък и уплътняване, оформяне на наклони за отвеждане на повърхностни води и уплътняване; асфалтиране и разчертаване на спортно игрище за баскетбол, футбол и волейбол; доставка и монтаж на оборудване за трите вида спорт, както и доставка и монтаж на пейки.

Лентата на новата спортна площадка беше прерязана от кмета на Община Съединение – Атанас Балкански, управителя на фирмата изпълнител Денислав Гюмишев и директора на СУ „Христо Ботев“ Спаска Ненчева.

За всички деца г-н Гюмишев по повод днешния празник подари на присъстващите деца по една книжка с български приказки.