Изпълнение на вертикална планировка на жилищна сграда в УПИ Х/-808, кв.27А, по плана на кв. „Христо Ботев“-север, гр. Пловдив