LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново- Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа