„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ”, гр. Съединение