ПЪТНА ВРЪЗКА И ЧАСТЕН ПАРКИНГ ЗА ФИРМА „ФАГУ – ЯНАДЖИЕВ“ ЕООД