ПЪТНА ВРЪЗКА – ПЪРВИ ЕТАП ЗАБАВИТЕЛЕН ШЛЮЗ И ЛОКАЛНО ПЛАТНО, МЕСТНОСТ „КОШОВЕТЕ“ ЗА ОБЕКТ „АВТОСАЛОН“ НА ПЪТ II – 64 „КАРЛОВО – ПЛОВДИВ“ ПРИ КМ 49 + 865 – ДЯСНО