„Текущ ремонт на пешеходни подлези към Републикански път І – 6 на територията на гр. Перник“