“Цех за складиране и изработка на метални изделия”, с. Дуванлии, Община Калояново, Област Пловдив