Жилищна сграда в УПИ 43.1924, местност „3ахаридево„ , с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив