Сертификация на ИСУ по ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001

Dedal Attestation and Certification и Солид Билд Груп завършиха наблюдение и оценка на дейността на място под надзора на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) в базата на компанията в Пловдив, България. Солид Билд Груп оперира с внедрена интегрирана система за управление (ИСУ), изградена и сертифицирана според следните стандарти: ISO 9001:2015 за системи […]

Сертификация на ИСУ по ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 39001 Read More »