Обществени сгради и инфраструктура

“Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново“

“Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново“ Read More »

„Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон „ в УПИ IX – училище , кв.32 по ПУП на с. Житница , Община Калояново , Област Пловдив

„Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон „ в УПИ IX – училище , кв.32 по ПУП на с. Житница , Община Калояново , Област Пловдив Read More »