admin

Предлагаме качествени строителни услуги и персонално отношение

В началото, бихте ли представили Солид Билд Груп на читателската аудитория на списание АгроБио Техника? Здравейте и благодаря за възможността да представя Солид Билд Груп на Вашите читатели. Идеята за компа нията се роди някак естествено, като продължение на моето образование, като експертизата ми в строителния сектор, която градя в продължение на повече от 15 […]

Предлагаме качествени строителни услуги и персонално отношение Read More »

Двоен празник за деца в Съединение, откриха и новата им спортна площадка

Днес е двоен празник за малките ученици в СУ „Христо Ботев“ в Съединение. Освен Деня на детето, приключи и основният ремонт на спортната площадка. Ремонтът беше финансиран по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища. Изпълнени са: разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка; ремонт на основите на спортната площадка,

Двоен празник за деца в Съединение, откриха и новата им спортна площадка Read More »

Предлагаме качествени строителни услуги и персонално отношение

В началото, бихте ли представили Солид Билд Груп на читателската аудитория на списание АгроБио Техника? Здравейте и благодаря за възможността да представя Солид Билд Груп на Вашите читатели. Идеята за компанията се роди някак естествено, като продължение на моето образование, като експертизата ми в строителния сектор, която градя в продължение на повече от 15 години.

Предлагаме качествени строителни услуги и персонално отношение Read More »

“Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново“

“Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново“ Read More »